CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

Thông tin cơ bản của khách hàng được thu thập chỉ được dùng để liên lạc, gửi hướng dẫn mua hàng, hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Chỉ dùng cho nội bộ SpeedWatch, gửi hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

Lưu trữ data khách hàng trong 01 năm kể từ khi khách hàng không liên lạc nữa.

4. Phương tiện và công cụ:

Mọi yêu cầu chỉnh sửa thông tin và dữ liệu, khách hàng vui lòng gửi email về Speedwatch1993@gmail.com để yêu cầu chỉnh sửa thông tin dữ liệu cá nhân

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:

Mọi thông tin dữ liệu của khách hàng sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác, và chỉ sử dụng để SpeedWatch liên hệ chăm sóc khách hàng sau khi mua hàng.